.....ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเกาะรัง.....

wihanสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)
โรงเรียนบ้านเกาะรัง  
ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

 

นายอรุณ  รักใคร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะรัง
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ 2554
นำโดย
นายวิวัฒน์ เย็นฉ่ำ   รอง ผอ.สพป.ลบ.2
นายณรงค์ศักดิ์  ดีผลิผล    ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอดุลย์  อรุณรุ่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางรัชนีวรรณ  ศรีเอี่ยม   ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ
นางสาวประชุมพร ปานเพชร    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายกำธร วัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมรังษี 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
po
นายอรุณ   รักใคร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง
 
เว็บการศึกษา
1 สกสค.
1 กระทรวงศึกษาธิการ
1 ครูบ้านนอก
 
เว็บข่าวไทย
1 ข่าวสด
 
web mail
 
แหล่งค้นคว้า
1 google
1 sanook
1 kapook
 
 

 

หน้าหลัก

      1 ประวัติโรงเรียน
      1 ที่ตั้งและอาณาเขต
      1 วิสัยทัศน์
      1 เป้าประสงค
      1 พันธกิจ
      1 กลยุทธ์
      1 โครงสร้างการบริหาร
      1 จำนวนบุคลากร
      1 จำนวนนักเรียน
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านเกาะรัง   จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
E-mail:korang_sch@hotmail.com  
 โทร.๐ ๓๖๗๙ ๔๐๔๓